No5123女神尤妮丝Egg大理旅拍户外性感缕空内衣秀豪乳翘臀诱惑写真56P尤妮丝秀人网

No5123女神尤妮丝Egg大理旅拍户外性感缕空内衣秀豪乳翘臀诱惑写真56P尤妮丝秀人网

本方单用肉桂、茯苓,等分,蜜丸,名桂苓丸∶治冒暑烦渴,引饮过多,腹胀便赤。东垣曰∶升麻柴胡,味薄性阳,引脾胃清气行于阳道,以滋春气之和,又引参甘草上行,充实腠理,使卫外为固,凡补脾胃之药,多以升阳补气名之者此也。

经曰∶人之伤寒,则为病热。若内伤之证,误作外感,妄发其表,重虚元气,祸如反掌,故立补中益气汤补之,又有内伤外感兼病者,若内伤重者,宜补养为先,外感重者,宜发散为急。

羌活秦艽槟榔商陆椒目大腹皮茯苓皮木通泽泻赤小豆各等分。此手太阴、足少阴药也。

气血两衰,四时有感,皆能成积。然必下后方有是证,若未经下后,则不曰结胸。

喻嘉言曰∶冬伤寒,春伤温,夏秋伤暑伤湿,此四时正病也。又云:壮水之主,以制阳光,是教人补水以治火也。

一治足心夜发热如焚,不渴,尿多。昔人以附子一物为太阳丹,以天雄、附子、川乌为三建汤,以硫黄为金液丹,皆所以养其真阳,壮其真火,而存此身之生气耳。

Leave a Reply